OBJECTIUS DE LA FIRA

1. Fomentar la pràctica de l’esport de forma transversal, per a totes les edats i nivells, sigui de forma individual o col·lectiva, com activitat relacional i familiar.

2. Crear el marc idoni perquè les empreses, associacions, comerços i professionals del món de l’es­port puguin oferir els seus serveis i productes per tal de captar clients po­tencials promocionant la seva em­presa.

3. Oferir als visitants l’exposició es­portiva més heterogènia i funcional que existeix a Catalunya, on podran conèixer les últimes novetats i provar els productes i serveis relacionats amb l’esport que practiquen participant de les diferents activitats i conferències que rea­litzarem durant els dies de la Fira.

“L’increment dels darrers anys de la població que fa esport, situa a Catalunya per sobre de la mitja la Unió Europea”
. Segons dades recollides per l’Eurobaròmetre.

OPORTUNITATS DE LA FIRA

La Fira de l’Esport és una oportunitat única per a totes les empreses, associacions, comerços i professionals que vulguin captar l’atenció d’un públic a l’alça com és l’esportista, ja que ha passat de ser un hàbit a un nou estil de vida, i per tant, un nou nínxol de mercat que cal tenir molt present en el pla estratègic de creixement de qualsevol empresa.

* “Hi ha estudis en l’actualitat que mostren que les activitats esportives tenen una contribució al PIB estatal superior al 2,5% i és el 4t sector que ha generat més llocs de treball just per darrere del sector sanitari”.

EIXOS DE LA FIRA

1. Exposició comercial oberta a totes les empreses, associacions, comerços i professionals del món de l’es­port.

2. Conferències relacionades amb el món de l’esport i el creixement personal, que seran impartides per esportistes de primer nivell i reconeguts experts.

3. Exhibicions, masterclass i una cursa popular pels principals carrers de Girona amb sortida i arribada al Palau Firal.